Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Záznam z jednání č. 18 (9. října 2018)
ISP (příhlásit)