Stanovisko k sněmovnímu tisku 0267

Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
ISP (příhlásit)