Stanovisko k sněmovnímu tisku 0217

Novela z. o volbách do Parlamentu ČR
ISP (příhlásit)