Pozvánka na schůzi č. 23 (5. a 6. září 2018)

Související sněmovní tisky

19 Novela z. o evidenci obyvatel

38 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

40 Novela ústav. z. - Ústava ČR

50 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

69 Novela z. o majetku České republiky

71 Novela z. - insolvenční zákon

72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

73 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

132 Novela z. o státní službě

136 Novela z. o Rejstříku trestů
ISP (příhlásit)