Zápis z jednání č. 13 (20. června 2018)

Související sněmovní tisky

51 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

109 Novela z. - zákoník práce

112 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

138 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů

139 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související

168 Novela z. o ochranných známkách

176 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017
ISP (příhlásit)