Organizační výbor
Usnesení č. 87 (27. června 2018)

Související sněmovní tisky

179 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

180 Novela z. o regulaci reklamy

181 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

182 Novela z. o nemocenském pojištění

183 Novela z. o spotřebních daních

189 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

190 Novela z. o zvláštních řízeních soudních

191 Novela z. o dráhách

192 Novela z. o státních svátcích

193 Novela z. o regulaci reklamy

194 Novela z. o státních svátcích

201 Novela z. - občanský zákoník

215 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky

216 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova

218 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2017

219 Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018

220 Vl.n.z. - nominační zákon

221 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2017
ISP (příhlásit)