Sněmovní tisk 971/0, část č. 3/4
Novela z.o někter.opatřen.proti leg.výnosů z trest.činnosti

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t097100.pdf (Dokument PDF, 144 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0971a0.pdf (Dokument PDF, 132 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

4. dubna 2013 v 13:57
ISP (příhlásit)