Usnesení č. 20 (4. ledna 2018)

Související sněmovní tisky

5 Novela z. o léčivech

13 Novela z. o ochraně ovzduší

15 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot

16 Zpráva o životním prostředí ČR 2016

17 Novela z. o zajišťování obrany ČR

18 Novela z. o léčivech

19 Novela z. o evidenci obyvatel

20 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

21 N.z., kterým se ruší zákon o prodejní době

22 Novela z. - zákoník práce

23 N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb

24 N.z. o změně zákonů uprav.počet členů zvl.kontrol.orgánů PS

27 Novela z. o léčivech

28 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2016

29 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2018

37 Sml. mezi ČR a Vietnamem o spolupráci proti tr. činnosti

43 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci

44 Dohoda mezi ČR a Japonskem o vízech k prac. dovolené

45 Novela z. - vodní zákon

46 Novela z. o ČNB

47 Novela z. - daňový řád

48 Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění

49 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.
ISP (příhlásit)