Sněmovní tisk 267/0, část č. 9/6
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Soubory sněmovního tisku

t018700.pdf (Dokument PDF, 678 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t026700.pdf (Dokument PDF, 342 KB)t026700.doc
   
t01980a.pdf (Dokument PDF, 5 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0267a0.pdf (Dokument PDF, 334 KB)t0267a0.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0267b0.pdf (Dokument PDF, 231 KB)t0267b0.doc
   
t00010n.pdf (Dokument PDF, 4 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

12. září 2018 v 9:03
ISP (příhlásit)