Sněmovní tisk 1093/0, část č. 8/11
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t109300.pdf (Dokument PDF, 57 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Důvodová zpráva  
t1093a0.pdf (Dokument PDF, 112 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Text v českém jazyce  
t1093b0.pdf (Dokument PDF, 265 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Text v jiném jazyce  
t1093c0.pdf (Dokument PDF, 283 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Další  
t1093d0.pdf (Dokument PDF, 457 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t1093e0.pdf (Dokument PDF, 404 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

12. dubna 2017 v 17:31
ISP (příhlásit)