Sněmovní tisk 990/0, část č. 1/10
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t099000.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0990a0.pdf (Dokument PDF, 402 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0990b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0990c0.pdf (Dokument PDF, 80 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0990d0.pdf (Dokument PDF, 553 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

13. prosince 2016 v 15:29
ISP (příhlásit)