Organizační výbor
Usnesení č. 4 (30. listopadu 2017)

Související sněmovní tisky

1 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2016

3 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020

4 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2017

5 Novela z. o léčivech

6 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR říjen 2016 - září 2017

7 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016

8 Rozpočet SFDI na rok 2018

9 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2018

10 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2016

11 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

12 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
ISP (příhlásit)