Sněmovní tisk 565/0, část č. 3/6
Vl.n.z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodávání na trh - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t056500.pdf (Dokument PDF, 824 KB)t056500.doc
Návrhy vyhlášek  
t0565a0.pdf (Dokument PDF, 303 KB)t0565a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0565b0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t0565b0.doc

Rozesláno poslancům

13. srpna 2015 v 15:08
ISP (příhlásit)