Sněmovní tisk 536/0, část č. 3/6
Vl.n.z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t053600.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0536a0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Další  
t0536b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

2. července 2015 v 15:52

Související sněmovní tisky

537 Vl.n.z.o změně zák. v souv. s přij. zák. o ozdrav. postupech
ISP (příhlásit)