Sněmovní tisk 416/0, část č. 3/4
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t041600.pdf (Dokument PDF, 500 KB)t041600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0416a0.pdf (Dokument PDF, 205 KB)t0416a0.doc

Rozesláno poslancům

25. února 2015 v 12:19
ISP (příhlásit)