Sněmovní tisk 290/0, část č. 3/8
Novela z. o spotřebních daních - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029000.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0290a0.pdf (Dokument PDF, 718 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0290b0.pdf (Dokument PDF, 139 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0290c0.pdf (Dokument PDF, 143 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 21:50
ISP (příhlásit)