Zahraniční výbor
Pozvánka na schůzi č. 33 (19. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

996 Doh.o strategickém partnerství mezi státy EU a Kanadou

1012 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu

1013 Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

1028 Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány

1044 Doh. o polit. dialogu mezi státy EU a Kubánskou rep.
ISP (příhlásit)