Rozpočtový výbor
Pozvánka na schůzi č. 23 (6. a 7. května 2015)

Související sněmovní tisky

146 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

352 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

357 Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách

403 Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

411 Vl.n. ústavního z. o rozpočtové odpovědnosti

412 Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

413 Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd.

414 Novela z. o pojišťovnictví

415 Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích

416 Novela z. o rozpočtovém určení daní

417 Novela z. o spotřebních daních

418 Novela z. o spotřebních daních

426 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

460 Novela z. o majetku České republiky

461 Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu
ISP (příhlásit)