Členové - Volební kraj Hlavní město Praha

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Hlavní město Praha ANO VZ
prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Hlavní město Praha STAN MIV, ÚPVSKÚČR
Ing. Roman Bělor Hlavní město Praha STAN ZAV, VEZ
Marek Benda Hlavní město Praha ODS MIV, ORGV, ÚPV, ZAVSKBIS, SKÚČR
Ing. Lubomír Brož Hlavní město Praha ANO VMZ, VVVKM
Mgr. Jana Černochová Hlavní město Praha ODS 
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Hlavní město Praha TOP09 VSP, ÚPVSKÚČR
PharmDr. Petr Fifka Hlavní město Praha ODS VZ, VEZ, PVVK, SKHH, SKVZSDMPU
Mgr. Jiří Kobza Hlavní město Praha SPD VŽP, ZAVSKÚZSI
Robert Králíček Hlavní město Praha ANO VSR, VBSKBIS, SKHH, SKNÚKIB, SKVZSDNATO
Mgr. Jan Lacina Hlavní město Praha STAN VMZ, VVVKMSKNBÚSDPSRE
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti ÚPVSKBIS
Ing. Patrik Nacher Hlavní město Praha ANO HV, VMZ
Mgr. Hayato Okamura Hlavní město Praha KDU-ČSL ZAV, PVSKHHSDOBSE
Ing. Markéta Pekarová Adamová Hlavní město Praha TOP09 ORGV
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA Hlavní město Praha KDU-ČSL VZSKPKPS, SKKPO
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti ORGVSKÚZSI, SKPKPS, SKVZ, SKNBÚ
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Hlavní město Praha ODS VZ
Mgr. Milada Voborská Hlavní město Praha STAN VMZ, VSRSKCEÚ
Milan Wenzl Hlavní město Praha ANO KV
Mgr. Renáta Zajíčková Hlavní město Praha ODS VVVKM, PV, VZSKPKPS, SKNBÚ, SKRRP
Michal Zuna Hlavní město Praha TOP09 VB, VOSKFAÚ, SKGIBS, SKÚZSI, VKFFSDSEI
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Hlavní město Praha ODS VB, VOSKÚZSI, SKNÚKIB, SKVZSDNATOISP (příhlásit)