Členové ...

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
RNDr. Libor Ambrozek Jihomoravský KDU-ČSL VSRZP
Vlastimil Aubrecht Severočeský ČSSD VSRZP
PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA Jihomoravský ODS VVVKM, PVRE
Jaroslav Bašta Hlavní město Praha ČSSD VOB
JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová Jihomoravský KSČM UPV, VSRZPSKBIS, VKTC
Marek Benda Severomoravský ODS MIV, UPV
Ing. Petr Bendl Středočeský ODS VSRZPSKSP
Ing. Miroslav Beneš Jihočeský ODS ORGV, VSRZP, VOVOBSE
Jiří Bílý Západočeský ODS UPV
Jan Bláha Středočeský ČSSD VSRZPZEU
Jarmila Boháčková Středočeský ČSSD VSPZ, PVDKDR
Ing. Václav Brousek Západočeský ODS VVVKM, VSRZP
Ing. František Brožík Západočeský ČSSD HV, ORGVSKPKPS, VK IPB, SKBAEP
Akad.malíř Jiří Brtnický Jihomoravský ČSSD VVVKM, VOV
Ing. Ludmila Brynychová Severočeský KSČM VEI, HVVK IPB
Augustin Bubník Hlavní město Praha ODS VVVKMEP, PSNATO
JUDr. Petra Buzková Hlavní město Praha ČSSD ORGVSKSP
MUDr. Milan Cabrnoch Středočeský ODS VSPZSKPKPS, VKTC
PhDr. Vladimír Cisár Jihomoravský ČSSD VVVKM
PaedDr. Květoslava Čelišová Severočeský KSČM PV
Karel Černý Jihomoravský ČSSD VOBSKPO
MUDr. Rostislav Čevela Východočeský ČSSD VSPZPSNATO
MUDr. Ivan David, CSc. Hlavní město Praha ČSSD VSPZ
Michal Doktor Jihočeský ODS ZAVVK, SKBA
Ing. Vladimír Doležal Hlavní město Praha ODS RVSKBA, DKOVTPSNATO
Pavel Dostál Severomoravský ČSSD 
Kateřina Dostálová Severomoravský ODS PV, VVVKMSKSP
Ing. Jiří Drda Severočeský ODS VSRZP
JUDr. Eva Dundáčková Středočeský ODS UPVSKPKPS
Ing. Milan Ekert Západočeský ČSSD VEI, RVMPU
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Západočeský ČSSD VSPZ
RNDr. Václav Exner, CSc. Hlavní město Praha KSČM HV, UPVVKTELOBSE
Mgr. Hynek Fajmon Středočeský ODS VEI
JUDr. Vojtěch Filip Jihočeský KSČM PV, ORGV
Ing. Stanislav Fischer, CSc. Hlavní město Praha KSČM VOB, VSRZP, VEISKPO
Eva Fischerová Severomoravský ČSSD VSPZ, ORGVVKTC, DKDR
Václav Frank Středočeský KSČM VSRZP, VOBVK, SKPO
Ing. Jaroslav Gongol, CSc. Severomoravský KSČM RVDKDR, VK IPB
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. Jihomoravský KSČM ORGV, VVVKM
Andrej Grega Severočeský ČSSD HV, MIV
Doc.Ing. Miroslav Grégr, CSc. Severočeský ČSSD 
JUDr. Stanislav Gross Středočeský ČSSD ORGVSKPKPS
PhDr. Václav Grulich Jihomoravský ČSSD VSRZP
Ing. Václav Grüner, CSc. Západočeský ČSSD ZEV
Ing. Jan Grůza Jihomoravský KDU-ČSL HV, ZEV
Mgr. Ivana Hanačíková Jihomoravský US VOB, ZEVSKPO
Václav Hanuš Východočeský ODS VSPZ
Jiří Havlíček Východočeský KDU-ČSL VOB, HVSKVOZ
Jiří Hofman Severomoravský ČSSD VSPZ, PVVKTC, DKDR
Ing. Pavel Hojda Západočeský KSČM HVSKBA
Ing. Josef Hojdar Severočeský ČSSD HV
RNDr. Vilém Holáň Severomoravský KDU-ČSL VEIVKTCSEI
Ing. Pavel Hönig Severomoravský ČSSD VOBSKVOZ, DKOVT
Monika Horáková - viz Monika Mihaličková
Mgr. Zdeňka Horníková Východočeský ODS VSRZPRE
Ing. Petr Hort Jihomoravský ODS ZEV
Josef Houzák Severočeský KSČM VOBSKVOZ
Mgr. Vladimír Hradil Severomoravský ČSSD VVVKM
Ing. Pavel Hrnčíř Severomoravský ODS VSRZP
František Chobot Severomoravský ČSSD VSRZPSKBAEP, ZEU
Ing. Radim Chytka Severomoravský ODS RVVKTCZEU
Ing. Josef Jalůvka Severomoravský ODS VEIZEU
MUDr. Josef Janeček Středočeský KDU-ČSL VSPZ, ORGVSKPKPS, VKTC
Josef Ježek Východočeský ODS VVVKMSKSP
Ing. Libor Ježek Severočeský ODS RV
prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. Jihočeský ČSSD UPVMPU
MUDr. Taťána Jirousová Jihočeský KSČM VSPZVKTCRE
Ing.arch. Yvona Jungová Severomoravský ČSSD VSRZP, MIV, VOV
Ing. Miroslav Kalousek Jihočeský KDU-ČSL HV, VOBSKVOZ, VK IPB
Miroslav Kapoun Severomoravský ČSSD HV
JUDr. Ing. Jiří Karas Jihomoravský KDU-ČSL ZAVVKOBSE
Ing. Jan Kasal Jihomoravský KDU-ČSL ORGV, PVZEU
Tomáš Kladívko Hlavní město Praha ODS VOBSKPO
Doc.PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. Jihomoravský KSČM VVVKM, VOVSKSPEP
Ing. Jan Klas Středočeský ODS VOB, VOVSKBIS
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Hlavní město Praha ODS ORGVDKDR
Jitka Kocianová Severomoravský ODS VSPZ
Ing. Martin Kocourek Hlavní město Praha ODS RVVK IPB, SKBA
Petr Koháček Hlavní město Praha ODS VOBSKVOZ
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Severočeský KSČM ZAVEP
Robert Kopecký Severočeský ČSSD ZEV
Ing. Ladislav Korbel Jihomoravský US RVSKVOZ, DKOVT
Zdeněk Kořistka Severomoravský US HVVKTCSEI
Ing. Jan Kostrhun Jihomoravský ČSSD VVVKMSKSP
JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Jihomoravský ČSSD MIV, UPV
Ing. Pavel Kováčik Jihomoravský KSČM ZEV
Ing. Miroslav Krajíček Severomoravský ODS UPV
Václav Krása Středočeský US VSPZVKTC, SKPKPS
Ing. Libor Krátký Hlavní město Praha ODS VSRZPSKPKPS
Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA Východočeský ČSSD RV
Ing. Josef Krejčí Východočeský ODS VEI
JUDr. Stanislav Křeček Hlavní město Praha ČSSD MIV, PV, UPV, VOV
Ing. Miloslav Kučera ml. Východočeský ODS ZEV
Mgr. Miloslav Kučera st. Východočeský ČSSD VVVKM, VOVSKSP
JUDr. Karel Kühnl Severočeský US HV, ZAV, ORGV
Michael Kuneš Západočeský ČSSD RV, UPVSKSP
JUDr. Jitka Kupčová Jihočeský ČSSD MIV, UPV, ORGVEP
Ing.Bc. Tomáš Kvapil Severomoravský KDU-ČSL VSRZP
Pavel Lang Západočeský ODS HVDKOVT
MUDr. Mgr. Ivan Langer Severomoravský ODS ORGVSKBIS, SKSP
Ing. Vladimír Laštůvka Severočeský ČSSD VEI, ORGV, ZAVEP
Ing. Jaroslav Lobkowicz Západočeský KDU-ČSL VEI, ZEV
RNDr. Michal Lobkowicz Jihomoravský US VOB, VEIZEU
Ing. Josef Lux Východočeský KDU-ČSL ORGV
Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D Jihočeský ČSSD VEI, ZAVSKBAZEU, PSNATO
Ing. Antonín Macháček Severomoravský ČSSD RVSKPKPS, VK IPB
PaedDr. Marie Machatá Severočeský US, Nezařazení UPVVKTEL
Jaroslav Maňásek Středočeský ČSSD VVVKM, VOV
Ing. Josef Mandík Východočeský KSČM ZEV
PhDr. Petr Mareš, CSc. Východočeský US VVVKM, VOVPSNATO
Mgr. Radko Martínek Východočeský ČSSD VSRZP
MUDr. Jiří Maštálka Západočeský KSČM VEI
PhDr. Petr Matějů Severomoravský US VVVKMRE
JUDr. Dalibor Matulka Jihomoravský KSČM MIV, UPVVKTEL
Jaroslav Melichar Severočeský ODS VOB
Mgr. Monika Mihaličková Hlavní město Praha US PV
Vladimír Mlynář Hlavní město Praha US ORGV, PV, VOVSKSP, VKTEL
Ing. Ludmila Müllerová Severomoravský KDU-ČSL VSPZSKSP, DKDR, DKOVT
Mgr. Václav Nájemník Východočeský ODS PV, ZAVSKSPMPU
Světlana Navarová Hlavní město Praha ČSSD ZAV, UPV
RNDr. Petr Nečas Severomoravský ODS ORGV, VOBDKDRZEU, PSNATO
Ing. Veronika Nedvědová Východočeský ODS PV, ZEVMPU
Miroslava Němcová Jihomoravský ODS VSPZ, RV, VOVSKSPRE
JUDr. Pavel Němec Středočeský US MIV, UPVSKBIS
Ing. Stanislav Němec Středočeský ODS ZEV
Ing. František Ondruš Severomoravský US VSRZP, VOBSKBIS, VK IPB
Ing. Hana Orgoníková Východočeský ČSSD PV, ORGVSKPKPS
MUDr. Miroslav Ouzký Severočeský ODS VSPZRE
Ing. Jaroslav Palas Severomoravský ČSSD ZEVEP
Ing. Jiří Papež Západočeský ODS ZEV
Ing. Alena Páralová Východočeský ODS VSPZDKDR
JUDr. Vlasta Parkanová Středočeský KDU-ČSL UPV, VOVVKTEL, DKOVT, SKSPEP, MPU
Ing. Jiří Patočka Východočeský ODS RVVKEP
Vladimír Paulík Jihomoravský US, Nezařazení VSRZPVK
RNDr. Jiří Payne Hlavní město Praha ODS ZAV, ORGVSKPKPSOBSE, PSNATO
František Pejřil Jihomoravský ODS PV, VOV
Jaroslav Perger Jihočeský US HV
MVDr. Jaroslav Pešán Jihomoravský ODS ZEV
Ing. Pavel Pešek Jihočeský US ORGV, ZEVSKSPMPU
Ing. Břetislav Petr Severomoravský ČSSD VEI, HVSKBA, DKOVT
Mgr. Václav Pícl Středočeský ČSSD VVVKM, UPV
Ing. Ivan Pilip Východočeský US RVSKBA
Ing. Jaroslav Plachý Jihomoravský ODS HVZEU
Mgr. Pavel Plánička Severočeský KDU-ČSL ZAV
Mgr. Petr Pleva Jihomoravský ODS VVVKMSKSP
Ing. Luděk Polášek Severomoravský ČSSD HV, VEI
PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. Středočeský KSČM ZAVSEI
RSDr. Ing. Svatomír Recman Severomoravský KSČM RVSKBA
Aleš Rozehnal Hlavní město Praha ODS MIV, VVVKM
Zuzka Rujbrová - viz Zuzka Bebarová Rujbrová
Ing. Olga Sehnalová Jihomoravský ČSSD ZEV, VEIRE
Ing. Karel Sehoř Severomoravský ODS HVSEI
Bc. Pavel Severa Východočeský KDU-ČSL VOBSKPOPSNATO
Ing. Jaromír Schling Jihomoravský ČSSD HVVKTELMPU
Ing. Ladislav Skopal Jihomoravský ČSSD ZEVSKSPRE
Evžen Snítilý Východočeský ČSSD VSRZP
Mgr. Bohuslav Sobotka Jihomoravský ČSSD RVVK, DKDR
Ing. Martin Starec Severočeský ČSSD HV, UPVVK, SKPKPS
Zdeňka Stránská Jihomoravský ČSSD PV, ZEV, VOVVKSEI
Ing. Pavel Suchánek Jihomoravský ODS VEIVK
JUDr. Cyril Svoboda Hlavní město Praha KDU-ČSL PVSKBIS, VKTELRE
MUDr. Jan Svoboda Západočeský ODS VSPZ, ZAV
Ing. Pavel Svoboda Hlavní město Praha US VEI, HV, ZAVVK IPBPSNATO
Doc.PhDr. Alena Svobodová, CSc. Východočeský KSČM VVVKM, VOVSKSPMPU
Ing. Pavel Šafařík Severomoravský KDU-ČSL RVVK IPB, SKBA
Ing. Zdeněk Škromach Jihomoravský ČSSD VSPZ, ORGVDKDR
Ing. Michaela Šojdrová Jihomoravský KDU-ČSL VVVKM
František Španbauer Severočeský ČSSD MIV, VOBSKBIS
PhDr. Vladimír Špidla Jihočeský ČSSD 
PhDr. Karel Šplíchal Hlavní město Praha ČSSD VOBSKSP
Ing. Vlasta Štěpová, CSc. Východočeský ČSSD ZAVRE
Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc. Východočeský KSČM VSPZDKDR
Ing. Petr Šulák Severomoravský ČSSD ZAVOBSE
Ladislav Šustr Jihomoravský KDU-ČSL RV
Ing. Zdeněk Švrček Severomoravský ODS HV
Ing. Jaromír Talíř Jihočeský KDU-ČSL VVVKM, VOVSKSPZEU
Ing. Lucie Talmanová Hlavní město Praha ODS VSPZ
Tomáš Teplík Středočeský ODS MIV, HVVKTEL, SKBA
Ing. Dušan Tešnar Severomoravský ČSSD HVVKTEL
Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. Východočeský ČSSD VOBSKVOZPSNATO
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. Středočeský ODS RV, ORGVDKDR, VK IPBEP
Ing. Pavel Tollner Severočeský KDU-ČSL PV, ZAVMPU
Ing. Rudolf Tomíček Západočeský ČSSD VSRZP
Mgr. Radim Turek Severomoravský ČSSD VVVKM, VOB, VOBVK
Ing. Milan Urban Středočeský ČSSD RVSKBA
Ing. Jiří Václavek Jihomoravský ČSSD RV, ORGV
Ing. Eduard Vávra Jihomoravský ODS HVDKOVT
Josef Vejvoda Severočeský ČSSD ZEVVK, DKOVT
Mgr. Jan Vidím Středočeský ODS VOB, VOVVK, SKVOZ, VKTEL
PhDr. Jiří Vlach Jihočeský US ZAVSKSPEP
Ing. Miloslav Vlček Jihomoravský ČSSD RV
Miroslava Vlčková Severomoravský KSČM VSRZP
František Vnouček Středočeský ČSSD VSPZ, HV
Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. Severočeský ODS HV
PhDr. Stanislav Volák Západočeský US VSPZSKPKPS, DKDR
Mgr. Jana Volfová Hlavní město Praha ČSSD PV, VSPZ
JUDr. Miloslav Výborný Východočeský KDU-ČSL MIV, UPV
Ing. Karel Vymětal Severomoravský KSČM HVSKPKPS, DKOVT
Ing. Vojtěch Vymětal Jihomoravský ČSSD VSRZP, ZAV, VOVSKSPEP
Ing. Jan Zahradil Hlavní město Praha ODS ZAV, VEI, VOVEP
Tom Zajíček Jihočeský ODS VSRZP
PhDr. Lubomír Zaorálek Severomoravský ČSSD ORGV, ZAV
Mgr. Bohuslav Záruba Jihomoravský ODS MIV, UPV
Mgr. Eduard Zeman Jihočeský ČSSD 
Ing. Miloš Zeman Severomoravský ČSSD 
Mgr. Milan Zuna Severočeský ODS UPV
Doc.MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Jihočeský ODS VEIEP
Jan Žižka Středočeský ČSSD VOBSKBISISP (příhlásit)