Předpis 426/2021 Sb.

Citace426/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka191 (30. 11. 2021)
Účinnostod 1. 2. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
912 Novela z. o dráhách

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 191 pod číslem 426/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
133/2005rušíNařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 
209/2006rušíVyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla 
371/2007rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 
289/2010rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. 
88/2012rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 
72/2016rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)