Předpis 254/2019 Sb.

Citace254/2019 Sb.
NázevZákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Částka110 (9. 10. 2019)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 254/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1967rušíZákon o znalcích a tlumočnících 
37/1967rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
11/1985rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
184/1990rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb. 
77/1993rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
432/2002novelizujeVyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 
322/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
444/2011rušíZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
123/2015rušíVyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
Vztahováno k
503/2020na základěVyhláška o výkonu znalecké činnosti 
504/2020na základěVyhláška o znalečném 
505/2020na základěVyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 


ISP (příhlásit)