Předpis 542/2020 Sb.

Citace542/2020 Sb.
NázevZákon o výrobcích s ukončenou životností
Částka223 (23. 12. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
677 Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 223 pod číslem 542/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
244/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí1
432/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
Vztahováno k
345/2021na základěVyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 
16/2022na základěVyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 
445/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 


ISP (příhlásit)