Předpis 113/2018 Sb.

Citace113/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka56 (15. 6. 2018)
Účinnostod 1. 1. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
45 Novela z. - vodní zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 113/2018 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
388/1991novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)