Předpis 229/2019 Sb.

Citace229/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka98 (5. 9. 2019)
Účinnostod 1. 11. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
388 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 229/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
39/1993novelizujeZákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 
65/2016rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu 


ISP (příhlásit)