Předpis 139/2015 Sb.

Citace139/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Částka59 (16. 6. 2015)
Účinnostod 1. 7. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
337 Novela z. - občanský soudní řád

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 139/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 


ISP (příhlásit)