Předpis 250/2011 Sb.

Citace250/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka89 (30. 8. 2011)
Účinnostod 15. 9. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
271 Novela z. - atomový zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 250/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)