Předpis 225/2012 Sb.

Citace225/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka80 (29. 6. 2012)
Účinnostod 1. 7. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
563 Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 225/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
309/2006novelizujeZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 


ISP (příhlásit)