Předpis 237/2012 Sb.

Citace237/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka82 (4. 7. 2012)
Účinnostod 1. 9. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
503 Novela z. o rybářství
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 237/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)