Předpis 196/2009 Sb.

Citace196/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Částka58 (29. 6. 2009)
Účinnostod 1. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
552 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 196/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
Derogace pasivní
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci1


ISP (příhlásit)