Předpis 624/2006 Sb.

Citace624/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Částka196 (30. 12. 2006)
Účinnostod 30. 12. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
40 Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 624/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 


ISP (příhlásit)