Předpis 122/2008 Sb.

Citace122/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Částka39 (15. 4. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
248 Novela trestního zákona
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 122/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
Derogace pasivní
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2


ISP (příhlásit)