Předpis 219/2005 Sb.

Citace219/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
Částka78 (3. 6. 2005)
Účinnostod 3. 6. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
826 Novela z. o podpoře sportu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 219/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
115/2001novelizujeZákon o podpoře sportu 
Vztahuje se k
115/2001??Zákon o podpoře sportu 
115/2001??Zákon o podpoře sportu 
Vztahováno k
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
183/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
230/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
178/2019??Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
49/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)