Předpis 392/2005 Sb.

Citace392/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka136 (27. 9. 2005)
Účinnostod 27. 9. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
824 Novela z. o ochraně veřejného zdraví
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 136 pod číslem 392/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole 
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
316/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
255/2012novelizujeZákon o kontrole (kontrolní řád)1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)