Předpis 635/2004 Sb.

Citace635/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
Částka215 (17. 12. 2004)
Účinnostod 16. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
630 Novela z. o správ. poplatcích - související
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 215 pod číslem 635/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční 
85/1994novelizujeZákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších 
141/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
131/2003novelizujeZákon ze dne 3. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
Derogace pasivní
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky1
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce2


ISP (příhlásit)