Předpis 162/2003 Sb.

Citace162/2003 Sb.
NázevZákon ze dne 18. 4. 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
Částka61 (9. 6. 2003)
Účinnostod 1. 7. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
62 Vládní návrh zákona o zoo
Navržené změny8 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 162/2003 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
Derogace pasivní
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
141/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)1
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech3
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu4
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim5
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci8


ISP (příhlásit)