Předpis 417/2004 Sb.

Citace417/2004 Sb.
NázevZákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Částka137 (19. 7. 2004)
Účinnostod 19. 7. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
530 V.n.z. o patentových zástupcích
Navržené změny5 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 137 pod číslem 417/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
237/1991rušíZákon o patentových zástupcích 
350/1991rušíVyhláška Federálního úřadu pro vynálezy a odměňování patentových zástupců 
14/1993novelizujeZákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 
Derogace pasivní
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím1
358/2008úplné zněníÚplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech2


ISP (příhlásit)