Předpis 316/2004 Sb.

Citace316/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka107 (31. 5. 2004)
Účinnostod 27. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
459 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 316/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
Derogace pasivní
392/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
120/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2


ISP (příhlásit)