Předpis 341/2006 Sb.

Citace341/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
Částka105 (3. 7. 2006)
Účinnostod 3. 7. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1267 Novela z. o veřejných knihovnách (knihovní zákon)

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 341/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
257/2001novelizujeZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 


ISP (příhlásit)