Předpis 109/2006 Sb.

Citace109/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
Částka37 (31. 3. 2006)
Účinnostod 1. 7. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1103 Vl. n. z. o sociálních službách - související
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 109/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů3


ISP (příhlásit)