Předpis 60/2001 Sb.

Citace60/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Částka21 (19. 2. 2001)
Účinnostod 19. 2. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
738 Vl. návrh novely z. o Policii České republiky - EU, RJ
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 60/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
Derogace pasivní
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky2


ISP (příhlásit)