Předpis 305/1999 Sb.

Citace305/1999 Sb.
NázevZákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Částka100 (3. 12. 1999)
Účinnostod 3. 12. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
186 Vládní návrh zákona o zákazu použití protipěchotních min
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 305/1999 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
Derogace pasivní
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku1


ISP (příhlásit)