Text smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 103/2004 Sb. m. s. je přístupný na těchto stránkách:

Sbírka zákonů

4. 12. 2020, částka 206

502/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

4. 12. 2020, částka 205

501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2. 12. 2020, částka 203

495/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
496/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
497/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

2. 12. 2020, částka 202

491/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
492/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
493/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
494/2020 Sb. Nařízení vlády Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. 12. 2020, částka 201

490/2020 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

30. 11. 2020, částka 204

498/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
499/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
500/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

30. 11. 2020, částka 200

487/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
488/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
489/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

27. 11. 2020, částka 199

485/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
486/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

27. 11. 2020, částka 198

484/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

27. 11. 2020, částka 196

481/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
482/2020 Sb. Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

27. 11. 2020, částka 195

479/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
480/2020 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

27. 11. 2020, částka 191

466/2020 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

23. 11. 2020, částka 197

483/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

23. 11. 2020, částka 193

469/2020 Sb. Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
470/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

23. 11. 2020, částka 192

467/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
468/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

23. 11. 2020, částka 188

459/2020 Sb. Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

23. 11. 2020, částka 187

458/2020 Sb. Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

23. 11. 2020, částka 186

457/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

23. 11. 2020, částka 185

456/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

23. 11. 2020, částka 184

454/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční
455/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

Kalendář

PoÚtStČtSoNe
listopad
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
prosinec
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627


ISP (příhlásit)