Předpis 153/2000 Sb.

Citace153/2000 Sb.
NázevZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
Částka49 (21. 6. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 25. 2. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
479 Vl. návrh zák. o nakládání s geneticky modif. org. - EU
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 153/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
92/1996novelizujeZákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
219/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)1
78/2004rušíZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty2


ISP (příhlásit)