Předpis 173/2002 Sb.

Citace173/2002 Sb.
NázevZákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Částka73 (9. 5. 2002)
Účinnostod 1. 7. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1019 Vládní návrh zák. o poplatcích za udržování patentů
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 173/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
116/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 
Derogace pasivní
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)1


ISP (příhlásit)