Předpis 123/1998 Sb.

Citace123/1998 Sb.
NázevZákon o právu na informace o životním prostředí
Částka42 (8. 6. 1998)
Účinnostod 1. 7. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
243 Návrh na vydání zákona o právu na inf. o život. prostředí
Navržené změny7 tisků, z toho 3 projednávané

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 123/1998 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
17/1992novelizujeZákon o životním prostředí 
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
Derogace pasivní
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1
6/2005novelizujeZákon, kterým, se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.2
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti3
380/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů4
6/2010úplné zněníÚplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn 
83/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů5
Vztahováno k
103/2010na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí 
257/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí 


ISP (příhlásit)