Předpis 303/1993 Sb.

Citace303/1993 Sb.
NázevZákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
Částka77 (23. 12. 1993)
Účinnostod 1. 1. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
607 Zákon o zrušení státního tabákového monopolu
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 303/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
63/1950novelizujeZákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
Derogace pasivní
45/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících1
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů2
106/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 a zákona č. 40/1995 Sb.3
303/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů4
141/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů6
353/2003rušíZákon o spotřebních daních7


ISP (příhlásit)