Předpis 97/1977 Sb.

Citace97/1977 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni
Částka29 (28. 12. 1977)
Účinnostod 1. 1. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
89/1965rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím 
154/1968rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím 
173/1973rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa 
Derogace pasivní
179/1975novelizujeVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa 
121/1992novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni 
289/1995rušíZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 


ISP (příhlásit)