Předpis 94/1990 Sb.

Citace94/1990 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
Částka20 (30. 3. 1990)
Účinnostod 30. 3. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
197 V. n. z. o působn. NV v obl. shrom. práva a z. o civ. službě
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1
259/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony2
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů3
587/2004rušíZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů4


ISP (příhlásit)