Předpis 93/2005 Sb.

Citace93/2005 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 11. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 131 odst. 1 věty první a ustanovení § 226 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Částka27 (2. 3. 2005)
Účinnostod 2. 3. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963vztah kObčanský soudní řád 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)